Altıncı madde 343 oyla kabul edildi

Ocak 12, 2017, 9:43 pm
Anayasa değişikliği görüşmelerinin dördüncü gününde, altıncı madde üzerine gruplar adına yapılan konuşmalardan sonra maddenin oylanmasına başlandı. Söz konusu madde 343 ‘evet’oyuyla kabul edildi.

Anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerinde altıncı madde de yapılan oylama sonucunda kabul edildi. Madde 343 ‘evet’, 137 ‘hayır’ oyla onaylandı.

ALTINCI MADDE NEYİ ÖNGÖRÜYOR?

Bu maddeyle Anayasa’nın 98. maddesinde yapılması önerilen değişiklik uyarınca, maddenin “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bilgi edinme ve denetim yolları” olan kenar başlığının Anayasa metninden çıkarılması öngörülmektedir. Bu durum, temel olarak Yasama Organı’nın Yürütme’yi hukukî yollarla denetlenme imkânlarının ortadan kaldırması sonucunu doğurmakta.