Ana sayfa Sürmanşet Avukatsız yargı dönemi başlıyor

Avukatsız yargı dönemi başlıyor

PAYLAŞ

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü’nün internet adresinde görüşe açıldı.

BirGün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre,Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 79’uncu maddesinde yapılması planlanan değişiklikle savunma hakkı yargıçların iki dudağı arasına bırakılıyor.

“Vekilin veya vekalet verenin duruşmada uygun olmayan tutum ve davranışı” ile ilgili yaptırımları içeren 79’uncu madde tasarının 3’üncü maddesi ile değiştiriliyor. Avukatların duruşmada uygun olmayan tutum ve davranışları durumunda uygulanacak yaptırımları düzenleyen bu maddeye ikinci kez tekrarında yargılamadan uzaklaştırmaya varan yeni yaptırımlar ekleniyor.

Yürürlükteki uygulamada, duruşmanın ertelenmesi ve gerekirse baro ile Cumhuriyet savcılığına bildirimde bulunulması ile sınırlı olan hakimin yaptırım yetkisi genişletiliyor.

Buna göre, duruşmanın ertelenmesine neden olan avukat, sonraki duruşmalardan birinde yeniden disiplin suçu veya adli suç işlerse duruşmanın erteleneceği ve daha sonraki duruşmalara kabul edilmeyeceği konusunda uyarılacak. Avukat buna uymaz ve disiplin suçu ya da adli suç oluşturan eylemini sürdürürse ilgili tarafa, takip eden duruşmalara bizzat katılması veya kendisini başka bir avukatla temsil ettirmesi aksi halde tarafın yokluğu halinde uygulanacak hükümlere göre işlem yapılacağı iletilecek.

Gerekçe, ‘düzeni sağlama’

Taslağın gerekçesinde, İsviçre Medeni Usul Kanunu’nun da taraf veya vekil ayırımı yapılmadan, duruşmada görgü ve edep kurallarının ihlali veya duruşma düzeninin bozulması halinde kınamadan para cezasına ve duruşmadan çıkarılmaya kadar giden yaptırımlar öngördüğü ifade edildi. Düzenlemenin gerekçesi şöyle açıklandı:

“Anayasa’dan kaynaklanan yargı yetkisi kapsamında yargılamanın Kanunun 32’ inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen şekilde sevk ve idare edilmesinin sağlanmasıdır. Düzenleme uyarınca yargılamanın belli bir düzen içinde sevk ve idaresi için tedbir alınırken, tarafların hukuki dinlenilme hakkına azami seviyede dikkat edilmekte ve bu hakkı ihlal eden unsurlar bertaraf edilmektedir.

Savunma hakkı kısıtlanıyor

Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ, görüşe açılan tasarının genel olarak yargılama sırasında karşılaşılan bazı sorunları gidermeye dönük olduğunu ancak savunmanın haklarının kısıtlanması açısından önemli düzenlemeler içerdiğini söyledi. Karadağ, duruşmalarda avukat kaynaklı sorunlar yaşandığının doğru olduğunu ancak hâkime verilecek bu yöndeki bir yetkinin kullanımı konusunda istenmeyen sonuçlar doğabileceğini bildirdi .

Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi’nden yapılan açıklamada da, yeni düzenleme ile mahkemelere “avukatı azil yetkisi” verilmek istendiği vurgulandı.

Avukatsız yargının önü açılıyor

Tasarı ile “Uyumlu avukatlık”ın amaçlandığı ifade edilen açıklamada, “Tasarının yasalaşması halinde avukatlık memurlaştırılacaktır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu 151’e göre avukatın duruşmadan çıkarılması dahi mümkün değilken tasarı ile avukatın yargılamadan çıkarılmasının ve dolayısıyla avukatsız yargının önü açılmaktadır” denildi.