Ana sayfa Logo Altı Akşener’in parti programından: Bağımsız medya, adil yargılanma hakkı, KHK ile yönetime son…

Akşener’in parti programından: Bağımsız medya, adil yargılanma hakkı, KHK ile yönetime son…

PAYLAŞ

Meral Akşener’in öncülüğünde kurulan İYİ Parti, önceki gün itibarıyla Türkiye’nin bugüne değin kurulan 207. partisi olarak siyasetteki yerini aldı. Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması, adil yargılanma hakkı, basın özgürlüğü gibi detayların da yer aldığı partinin programında öne çıkan vaatler şöyle sıralanıyor:

-Yeni Siyasi Partiler ve Seçim Yasası yapılacak.

-Sandık güvenliği sağlanacak, oy devletin onuru gibi korunacak.

-Siyasi partilerde teşkilat kapatma şartları zorlaştırılacak.

-Milletvekili dokunulmazlığı kürsü dokunulmazlığı dışında tümüyle kaldırılacak.

-Herkese adil yargılanma hakkı sağlanacak.

-HSK, mahkemelerin bağımsızlığı, doğal veya kanuni hâkim ilkesi ve hakim güvencesi sağlanacak biçimde yeniden yapılandırılacak.

-Basın özgürlüğü önündeki tüm engeller kaldırılacak, gazetecilerin hukuksuz olarak tutuklanmasını sağlayan var olan hukuki düzenlemeler gözden geçirilerek evrensel hukuk ilkeleri ile uyumlu hale getirilecek.

-Medya meslek örgütleri ve sendikaların katılımıyla, demokratik işleyişi zedelemeyecek bir ‘Ortak Akıl’ mekanizması kurulacak. Çoksesli ve bağımsız bir medya için adımlar atılacak.

-KHK ile yönetime derhal son verilecek. Toplumsal ihtiyacın zorunlu kıldığı haller ile ekonomik, doğal afet, salgın hastalık durumlarının haricinde KHK çıkarma yoluna gidilmeyecek.

-Ceza soruşturmalarında işkence ve insan onuru ile bağdaşmayan yasadışı usul ve yöntemlerin uygulanmasına asla izin verilmeyecek.

-“Yolsuzlukla Mücadele Kurulu” oluşturulmasına dair yasa çıkarılarak, yolsuzlukla etkin mücadele yürütülecek. Bu suçlarda zamanaşımı kaldırılarak yargılamanın ihtisas mahkemelerinde yapılması sağlanacak.

Alevilere özel vaatler

-Din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitaplarında Alevilik ile ilgili verilen bilgiler ve cemevi konusu dahil Alevilerin bütün sorunlarıyla ilgilenecek ve dini ihtiyaçları karşılanacak.

-Alevi kültürünün inanış ve uygulamalarını çalışacak bağımsız bir ‘Araştırma Merkezi’ kurulacak.

-Ülkemizde ve ülke sınırları dışında bulunan Alevi kültür mirasının envanteri çıkarılacak tahrip olan eserlerin restorasyonu yapılacak.