Ana sayfa Dünya BM ‘OHAL’i derhal kaldır’ dedi, Türkiye ‘Terör propagandası yapıyorsunuz’ diyerek cevap verdi

BM ‘OHAL’i derhal kaldır’ dedi, Türkiye ‘Terör propagandası yapıyorsunuz’ diyerek cevap verdi

Türk Dışişleri Bakanlığı, insan hakları ihlallerini gerekçe gösterek olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasını talep eden Birleşmiş Milletler'e (BM) tepki gösterdi. Türkiye, OHAL talebini içeren raporun terör örgütleriyle iltisaklı şekilde hazırlandığı suçlamasında bulundu.

PAYLAŞ
NEW YORK, NY - SEPTEMBER 24: U.S. President Barack Obama speaks at the 69th United Nations General Assembly at United Nations Headquarters on September 24, 2014 in New York City. The annual event brings political leaders from around the globe together to report on issues meet and look for solutions. This year's General Assembly has highlighted the problem of global warming and how countries need to strive to reduce greenhouse gas emissions. (Photo by Andrew Burton/Getty Images)

Darbe girişiminden 5 gün sonra yürürlüğe giren olağanüstü hal (OHAL) gelinen duruma dair hazırladığı 28 sayfalık raporu aktaran BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ‘OHAL’in rutin şekilde uzatılması yüz binlerce kişiye karşı çok geniş kapsamlı, derin çaplı insan hakları ihlallerine yol açtı’ dedi ve OHAL’in sonlandırılmasını talep etti. BM Yüksek Komiserliği’nin bu raporuna ilk tepki Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlığın yazısı açıklamsaı şöyle:

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri 20 Mart 2018 tarihinde, ülkemizdeki Olağanüstü Hal tedbirlerine odaklandığı bir belgeyi “rapor” başlığı altında kamuoyuyla paylaşmıştır. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu çok yönlü ve ağır terör tehditlerini, özellikle de milletimizin demokratik yaşamına ve ülkenin bekasına kasteden 15 Temmuz 2016 terörist darbe girişiminin insan haklarına etkisini tamamen gözardı eden bu metin bir anlam ifade etmemektedir.

Bu belgeye imzasını atan Yüksek Komiser’in bir süredir Türkiye’yle ilgili konularda tarafsızlığını ve nesnelliğini yitirdiği ve ülkemize karşı şahsi önyargılar beslediği başka vesilelerle kamuoyuna yaptığı açıklamalarda da açıkça gözlenmektedir. Yayınladığı bu son belge, terör örgütlerinin propagandalarıyla birebir örtüşen asılsız iddialar içermektedir. Bu kabul edilemez bir durumdur.

Tüm dünya için önemi tartışılmayacak bir uluslararası kurumun başında bulunan bu kişi, anılan metinle, yönetimindeki BM organını maalesef terör örgütleriyle işbirliği yapan bir kuruluş konumuna düşürmüştür. Bu durumu kınıyor, ayrıca evrensel bir kuruma verilen zarar nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz.

Sözkonusu Yüksek Komiser, ülkemizi ziyaret etmesine yönelik müteaddit davetlerimize olumlu yanıt vermemiş, yayınladığı metin için ülkemize gelme konusunda teklifte dahi bulunmamış ve terör iltisaklı çevrelerle işbirliği halinde bu belgeyi hazırlamıştır. Ülkemize erişim bulunmadığı iddiasının gerçekle ilgisi bulunmamaktadır.

Belgenin hazırlık aşamasında, ilgili diğer BM mekanizmalarıyla dahi bilinçli olarak eşgüdüm sağlanmadığı, öne sürülen iddialar hakkında ülkemiz tarafından BM birimlerine sunulan yüzlerce sayfa bilgi ve görüşün bilinçli olarak gözardı edildiği ortadadır.

Bu çerçevede hazırlandığı görülen ve çarpıtılmış, taraflı ve yanlış bilgiler içeren bu metin kabul edilemez. İHYK ofisine de bu yönde resmi bildirimde bulunulmaktadır.

İçerdiği objektiflikten uzak değerlendirmeler sebebiyle sözkonusu belge, tüm insan hakları sistemi açısından tehlikeli bir durum yaratmaktadır. Türkiye, insan haklarının korunması, mevcut standartların en ileri seviyelere taşınması ve bu konularda BM dahil uluslararası kuruluşlarla işbirliğini yürütme kararlılığını muhafaza etmektedir.