Ana sayfa Manşet Dört KHK daha: 367 ihraç, 124 iade, 2 TV kanalına kapama ve...

Dört KHK daha: 367 ihraç, 124 iade, 2 TV kanalına kapama ve ‘OHAL komisyonu’

PAYLAŞ

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 682, 683, 684 ve 685 sayılı kararnamelere göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İller Bankası, İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasabe ve Denetim Standartları Kurumu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ve Sağlık Bakanlığı’nda 367 kişi görevden ihraç edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Sağlık Bakanlığı’nda 124 kişi göreve iade edildi.

İki televizyon kapatıldı

Sivas Dijital Yayıncılık’a ait on4 ve Azermedia’ya ait İstanbul merkezli Kanal 12 televizyonları kapatıldı.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu

KHK’larla yürürlüğe konulan işlemlerle ilgili başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulacak. Komisyonun görev alanları şöyle: Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması.

682 SAYILI KHK

683 SAYILI KHK

684 SAYILI KHK

685 SAYILI KHK