Ana sayfa Ekonomi Dövize bir zam daha

Dövize bir zam daha

Gelir Vergisi kanununda yapılan bir değişiklik ile serbest döviz fonlarının portföy işletmeciliği kazançları için kesilecek stopaj oranı yüzde 0'dan yüzde 15'e yükseltildi.

PAYLAŞ

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 sayılı gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesinde yer alan kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarına ilişkin kararnamede değişiklik yapıldı.

Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil menkul kıymetler yatırım fonları ve menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifatlarda, serbest döviz fonlarından tevkifat oranı yüzde 15 olacak. Karar bugün yürürlüğe girdi.

Bu oran daha önce yüzde 0 olarak uygulanıyordu.

Fon toplam değerinin en az yüzde 80’i Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fonlara, serbest döviz fonu olarak adlandırılıyor.

Cumhurbaşkanı kararıyla, hem vergi gelirinin artırılması hem de dövize olan talebin azaltılması  hedefleniyor.

SPK BAŞVURULARI DURDURDU

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), serbest döviz fonlarının ihracı ile bu fonlara dönüşüm ve pay grubu oluşturmak suretiyle döviz cinsinden pay alım satımının yapılmasına yönelik başvuruların yeni bir karar tarihine kadar değerlendirmeye alınmaksızın işlemden kaldırılmasına karar verdi.

SPK’nın diğer kararları şöyle:

* Serbest döviz fonlarının portföylerine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yerli ihraççılar tarafından döviz cinsinden yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları sadece ilk ihraç aşamasında satın alınarak dahil edilebilecek. Bu araçlar yurt dışındaki ikincil piyasalarda yapılan alım işlemleri ile fon portföylerine dahil edilemeyecek.

* Serbest döviz fonlarının portföylerine dahil edilen Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yerli ihraççılar tarafından döviz cinsinden
yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarının toplamı fon toplam değerinin yüzde 30’unu aşamayacak. Söz konusu fonlar tarafından bu varlıklardan yeni alım yapılmamak şartıyla 30.04.2023 tarihine kadar anılan portföy sınırlamasına uyum sağlanması gerekecek.

* Serbest döviz fonlarının portföylerine dahil edilen Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden yurt içinde ihraç
edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları için azami yatırım sınırı bulunmuyor.

* Serbest döviz fonların portföylerine fon toplam değerinin en fazla yüzde 3’ü oranında yabancı varlık ve işlemler dahil edilebilecek.