Ana sayfa Manşet Dünya hekim örgütlerinden AKP’nin ‘sağlık yasası’na tepki

Dünya hekim örgütlerinden AKP’nin ‘sağlık yasası’na tepki

Dünya Tabipler Birliği (WMA) ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME),konuyla ilgili mektubu TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve siyasi partilerin grup başkanvekillerine yolladı.

PAYLAŞ

Dünya Tabipler Birliği (WMA) ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME), AKP’nin ‘sağlık düzenlemesi’nde yer alan hekimlerin çalışma haklarını ellerinden alan düzenlemeye ilişkin Türkiye’deki yetkililere mektup gönderdi. Hekim örgütleri, ‘tasarının geri çekilmesi’ çağrısı yaptı.

Dünya Tabipler Birliği (WMA) ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME),konuyla ilgili mektubu TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve siyasi partilerin grup başkanvekillerine yolladı.

‘TEHLİKELİ VE SORUMSUZCA’ NİTELEMESİ

WMA ve CPME ilgili mektuplarında KHK ile ihraç edilen ve güvenlik soruşturmasından geçemeyen hekimlerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel hastanelerde çalışmasını engelleyen madde ile ilgili düzenlemeyi “tehlikeli ve sorumsuzca” nitelerken, teklifin acilen geri çekilmesini istedi.

MİLYONLARIN SAĞLIK HAKKINA ULAŞIM ENGELİ

Dünyada milyonlarca hekimi temsil eden uluslararası hekim örgütleri olarak, yasa teklifinin WMA ve CPME’yi pek çok açıdan ciddi endişeye sevk ettiğine yer verilen mektuplarda, söz konusu teklifin, hekimleri mesleklerini icra etmekten alıkoyarak çalışma hakkını ihlal etmekle kalmadığı, bunun sonucunda milyonlarca insanın sağlık hizmetine erişimine de sınır getirdiği uyarısında bulunuldu.

ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLER HATIRLATILDI

Türkiye’nin uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerinin de anımsatıldığı mektuplarda ayrıca Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 12’nci maddesinin herkesin mümkün olan en yüksek fiziksel ve zihinsel sağlık standardına erişme hakkını güvence altına aldığı vurgulandı.

Mektuplarda, “Taahhütlerinize sadık kalacağınıza ve uluslararası yükümlülüklerinize saygılı olacağınıza güveniyoruz” denildi.

‘TASARIYI GERİ ÇEKİN’ ÇAĞRISI

WMA ve CPME ayrıca mektuplarında, tıp mesleğine ve sağlık hizmetleri sunumuna tehdit oluşturan uygulamaların üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

“Tıp mesleği, tıbbi tarafsızlık dâhil olmak üzere açık ve kabul edilmiş etik ilkeleri rehber alır; uygulamalarda ‘bilinç ve vicdanla, saygınlıkla ve örnek tıbbi uygulamalar doğrultusunda hareket eder’ (WMA Cenevre Bildirgesi) ve meslek mensupları ihtiyacı olanlara gerekli bakımı sağlama görevlerini böyle yerine getirir. Tasarı ise tıp mesleğine sınırlama getirerek kaygı verici ölçüde ters yönde gitmektedir. Yasa tasarısını tehlikeli ve sorumsuzca olarak değerlendiriyoruz. Size, tasarının hemen geri çekilmesi için gerekli tüm adımları atmaya çağırıyoruz.”

Avrupa Delegasyonu’na ayrıca mektup gönderen CPME, yasa teklifinin geri çekilmesi talebiyle Türkiye’deki meslektaşlarıyla iletişim kurmaları çağrısında bulunuldu.

DÜZENLEME KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

AKP’nin Meclis’e getirdiği “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edildi.

Söz konusu teklifin 5. maddesi KHK ile ihraç edilen ve güvenlik soruşturmasından geçemeyen hekimlerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sektörde çalışmasını engelliyor.