Ana sayfa Manşet Erken seçim için ilk oy 7 Haziran’da atılacak

Erken seçim için ilk oy 7 Haziran’da atılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre yurt dışı seçmen kütükleri 2 Mayıs'ta www.ysk.gov.tr adresinden ilan edilecek. Yurt içi seçmen kütükleri ise 2 Mayıs'ta askıya çıkacak. Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı vatandaşların 7 Haziran'dan 24 Haziran'a kadar oy atabilecekleri kaydedildi.

PAYLAŞ

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan YSK kararında, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında 7 Haziran Perşembe’den 24 Haziran Pazar’a kadar, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise 30 Haziran Cumartesi’den 8 Temmuz Pazar’a kadar oy kullanabilecekleri belirtildi.

Yurt İçi Seçmen Kütüğü askı listeleri 2 Mayıs Çarşamba saat 08.00’de askıya çıkacak, 12 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’de askıdan indirilecek. Muhtarlık bölgesi askı listelerine; seçmenler, Cumhurbaşkanı adayları veya yetkilendirdiği kişiler ile siyasi partiler ilan süresi içinde itiraz edebilecek.Seçimde her muhtarlık bir seçim bölgesi sayılacak, her seçim bölgesi gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılacak, bir sandık bölgesi 360-380 seçmeni kapsayacak.

İkinci tur için 30 Haziran’da

Ayrıca Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı vatandaşlar, bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri ve gün sayısı farklılık göstermekle birlikte, ilk tur için 7-19 Haziran, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise 30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde oy kullanabilecek.

Kararda, seçim takviminde belirtilen süreler içinde yeni seçmen sıfatını kazananlar ile yerleşim yerlerini değiştiren seçmenlerin Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne yazılabilmelerini sağlamak amacıyla ilan süresinin belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde kullanılmak üzere ilan edilecek Yurt Dışı Seçmen Kütüğü, “Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Adres Kayıt Sistemi’nden alınan yurt dışında yerleşik ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra Yurt Dışı Seçmen Kütüğü haline getirilen listeler” olarak tanımlandı.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’nün 2 Mayıs Çarşamba TSİ 08.00’de www.ysk.gov.tr adresinden ilan edilmesi, 12 Mayıs Cumartesi TSİ 17.00’de de ilanın sona erdirilmesi kararlaştırıldı. Kararda, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’nün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge’ye yer verildi.

Yurt içi seçmen kütüğü 30 Nisan

Buna göre, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce 30 Nisan Pazartesi’den önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden oy verme günü itibarıyla 18 yaşını dolduracak olan ve yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarına ait bilgiler alınacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan ölüm, vatandaşlığın kaybedilmesi veya kazanılması gibi olay bilgileri Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne işlenecek.

Oy verme günü itibarıyla silah altında olan er ve erbaşlara ilişkin bilgiler, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden, askeri öğrenciler ve yedek subay öğrencilerine ait bilgiler de Genelkurmay Başkanlığından alınarak bu kişilerin seçmen kütüğündeki kayıtları dondurulacak.

Askerliği nedeniyle daha önceden kayıtları dondurulanlardan oy verme günü itibarıyla terhis olacaklar var ise kayıtları “oy kullanabilir” hale getirilecek.

Ceza infaz kurumlarında bulunan taksirli suçlar dışındaki hükümlülere ait bilgiler (ceza infaz kurumundan firar edenler dahil) Adalet Bakanlığından alınarak kayıtları dondurulacak. Ceza infaz kurumlarında bulunması nedeniyle daha önceden kayıtları dondurulan hükümlülerden oy verme günü itibarıyla tahliye olacaklar var ise kayıtları “oy kullanabilir” olarak düzenlenecek.

Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkumiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayanlarla, koşullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak salıverilenler ile uzun süreli hapis cezası ertelenen veya 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 16’ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince infazı geri bırakılan hükümlülerin kayıtları dondurulmayacak.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 405 ve 406’ncı maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenlere ait bilgiler Adalet Bakanlığından topluca alınarak bu kişilerin kayıtları dondurulacak. Kısıtlılığı sona ermiş olanlar var ise kayıtları “oy kullanabilir” hale getirilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalabileceği hususu dikkate alınarak, 8 Temmuz itibarıyla 18 yaşını dolduracak olanlar ile askerlikten terhis edilecekler ve kasıtlı suçtan hükümlü iken tahliye olacaklar dahil edilerek “8 Temmuz 2018 tarihinde oy kullanabilir.” şerhi düşülecek.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’nün ilan edilmesi

Yurt dışında yaşayan ve seçmen niteliğini taşıyan Türk vatandaşlarının Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ndeki kayıtları Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce “www.ysk.gov.tr” adresinde 2 Mayıs Çarşamba TSİ 08.00’de ilan edilecek. Ayrıca ilana ilişkin duyuru Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunca (TRT) yapılarak, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yurt dışı temsilciliklerde de duyurulacak.

İlan süresince vatandaşlar “www.ysk.gov.tr” adresindeki “Yurt Dışı Seçmen Sorgulama” sayfasından kütüğe kayıtlı olup olmadıklarını kontrol edebilecekler.

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’nün ilanı 12 Mayıs Cumartesi TSİ 17.00’de sonlandırılarak tutanak altına alınacak. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular, ilçe seçim kurulları, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu ve dış temsilciliklerce kabul edilmeyecek.

Adres Kayıt Sistemi’ndeki değişiklikler

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’nün ilanının sonlandırılmasından sonra ilan süresi içinde Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı kararı ile yapılan değişiklik ve düzeltme işlemleri “Seçmen Yurt Dışı Adres Güncelleme” ekranı aracılığı ile SEÇSİS veri tabanına 21 Mayıs Pazartesi saat 17.00’ye kadar işlenecek.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde kayıtlan olmakla beraber; silah altında bulunan er ve erbaşların, askeri öğrencilerin (yedek subay öğrencileri dahil), kesinleşmiş mahkeme kararlarına (tenfiz edilenler dahil) göre kısıtlı olan seçmenlerin, taksirli suçlar dışında kasıtlı suçlardan ceza infaz kuramımda bulunan hükümlülerin (ceza infaz kurumundan firar edenler dahil), Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanların kayıtları, 21 Mayıs Pazartesi 17.00’ye kadar SEÇSİS ekranı kullanılarak Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun kararı dondurulacak.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde kayıtlı bulunan seçmenlerden, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alman nüfus olay bilgisine göre kayıtlan silinmesi gerekenlerin kayıtlan, seçmen kütüklerinin kesinleşme tarihinden bir gün öncesi olan 21 Mayıs Pazartesi saat 17.00 itibarıyla Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce silinecek.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne itirazlar

İlan edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne; seçmenler, Cumhurbaşkanı adayları veya yetkilendirdiği kişiler ve siyasi partilerin genel merkezlerince görevlendirilenler ilan süresi içinde itiraz edebilecek. Cumhurbaşkanı adayları adına itiraza yetkili kişiler, dilekçelerine yetki belgelerini eklemek suretiyle itirazda bulunabilecek. Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne karşı yapılan itirazlar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca 18 Mayıs Cuma günü karara bağlanacak.

Bu karara karşı 19 Mayıs Cumartesi saat 15.00’e kadar Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığına yapılan itirazlar, Ankara İl Seçim Kurulu tarafından 19 Mayıs Cumartesi saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.