Ana sayfa Editörden Hayrettin Karaman: Eşcinsele hoşgörülü bakamayız

Hayrettin Karaman: Eşcinsele hoşgörülü bakamayız

PAYLAŞ

Eşcinsel ilişkiyi eleştirdiği yazısında Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman, Kur’an’da anlatıldığı şekliyle Lut kavminin helak oluşuna dair bazı ayetler paylaştı. Türkiye toplumlarında eşcinsellere kötü bakışın bir ‘hak olduğunu söyleyen Karaman, “Laik devlet Müslümanın elini ve dilini bağlayabilir, ama kalbini (bakışını, kanaatini) bağlayamaz” dedi.

Hayrettin Karaman’ın, “Eşcinsele iyi (hoşgörülü) bakamayız” başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Türkiye toplumunda evet ate ve ateistler ile eşcinsellere kötü bakış yaygındır; ancak bu hem bir vakıadır, hem de bir haktır.

İnsan haklarına dayalı demokrasilerde bir kimsenin ate ve eşcinsel olma ve bu oluşları savunma hakları varsa, böyle olmayanların da kendi değerlerine dayalı olarak ateistlere ve eşcinsellere “kötü bakma” hakları, hatta Müslüman iseler vazifeleri vardır. Bunlara kötü bakanlar davranışlarını hukuk çerçevesi içinde tuttukları sürece kınanamazlar ve kimsenin bu “kötü bakmayı” yok etmek için baskı yapma hakkı yoktur. Baskı yapmak şöyle dursun sosyo-kültürel tedbirler alarak insanların -inanca ve ahlaka dayalı- bakışlarını değiştirmeye çalışmak bile inanç ve düşünce özgürlüğüne aykırıdır.

Evet, bir Müslüman ateiste ve eşcinsele kötü bakar, Allah’ı inkar etmenin ve cinsel sapıklığın kötü olduğuna inanır, böyle düşünür, bu inanç ve düşüncesini savunur, çocuklarını da bu anlayış içinde eğitir. Bütün bunlar da demokrasinin ve laikliğin koruması altında olmalıdır.

Laik devlet Müslümanın elini ve dilini bağlayabilir, ama kalbini (bakışını, kanaatini) bağlayamaz, Müslüman en azından düşünce, kanaat ve değerlendirme olarak “kötüye kötü bakmaya” devam eder.

Yazının tamamı için…