Ana sayfa Politika HDP’nin Anayasa değişikliğine muhalefet şerhi

HDP’nin Anayasa değişikliğine muhalefet şerhi

PAYLAŞ

HDP’nin Anayasa değişikliğinin Meclis komisyonunda kabulü sonrası hazırladığı muhalefet şerhinden satır başları şöyle:

“Yeni rejim dayatması”

Bu bağlamda, Türkiye’nin Osmanlı’daki meşrutiyet deneyimi de hesaba katıldığında yüzyılı aşkın süredir denediği parlamenter rejimi işler kılmak ve kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin temellerinin güçlendirilmesi yerine, AKP iktidarınca, herhangi bir ilke tartışması yapılmasına dahi olanak tanınmaksızın yürütülen yeni bir rejim dayatması kabul edilemez.

Uluslararası ilişkiler bakımından, demokrasinin uluslararası standartları bir yana bırakılarak “kişiye özgü” bir rejim kurmanın Türkiye’yi dünya sisteminden koparma riski bir yana, iktisadi ve sosyal alanda yaratması muhtemel olumsuz sonuçları göz ardı edilmemeli.

“Dikta metni”

Yapılacak olanın adı darbeyi, OHAL’i ve statükoyu süreklileştirme; toplumu daha fazla baskı altında tutarak demokratik özgürlüklerin daha fazla yok sayılacağı bir “Dikta Metni”dir. Bu dikta metni ile yasama ve yargıya cumhurbaşkanı kayyım olarak atanmaktadır, demek abartı olmayacak.

“Kuvvetler ayrılığı yok”

Milli egemenlik kavramı yok sayılırken kuvvetler ayrılığı ilkesi de sınır dışı ediliyor. Kuvvetler ayrılığının kovulduğu bir ülkede “sadece kuvvetli olanın sözü geçerli olur” ilkesinin hâkim olması da kaçınılmaz.

1982 Anayasasına “değişiklik” adı altında eklenen olağanüstü yetkilerle donatılmış bir tek adam rejimi dayatmasının, ülkemizin sürüklenmekte olduğu uçurumun derinliğini arttırmaktan başka bir sonuç doğurmayacağı, tarihteki benzer örneklerle sabit.

“Asıl dışlanan toplumsal barış”

Bir toplumun ortak anayasası, ancak ve ancak o toplumun bütün farklı kesimlerinin veya temsilcilerinin demokratik müzakeresiyle mümkün olabilir. Esasen bu yöntemle dışlanan sadece farklı toplumsal kesimler değildir. Asıl dışlanan toplumsal barışımızdır.

Dolmabahçe mutabakatı

28 Şubat 2015’te Dolmabahçe’de Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaşılan mutabakat metninde de belirtilen; Demokratik siyaset tanımı ve içeriği, Demokratik çözümün ulusal ve yerel boyutlarının tanımlanması, Özgür vatandaşlığın, yasal ve demokratik güvenceleri, Demokratik siyasetin devlet ve toplumla ilişkisi ve bunun kurumsallaşması, kadın, kültür ve ekolojik sorunların yasal çözümleri ve güvenceleri, Kimlik kavramı, tanımı ve tanınmasına dönük çoğulcu demokratik anlayışın geliştirilmesi, Demokratik cumhuriyet, ortak vatan ve milletin demokratik ölçütlerle tanımlanması, çoğulcu demokratik sistem içerisinde yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulması ancak tüm bu demokratik hamle ve dönüşümleri içselleştirmeyi hedefleyen yeni bir anayasa ile mümkün.

Teklif pazartesi Mecliste

Meclis Genel Kurulu’nda anayasa değişikliği görüşmeleri pazartesi günü başlayacak. Anayasa değişikliğinin yapılabilmesi için iki tur oylama yapılacak. Referandum sürecinin aralanabilmesi için oylamalarda teklifin 330 oy ve üzeri oyla kabul edilmesi gerekecek.