Ana sayfa Kitap İhraç edilen akademisyenlerin 31 kitapta imzası bulunuyor

İhraç edilen akademisyenlerin 31 kitapta imzası bulunuyor

PAYLAŞ

İletişim Fakültesi 1965’te UNESCO’nun ve Gazeteciler Cemiyeti’nin katkılarıyla Basın Yayın Yüksek Okulu olarak kuruldu. Türkiye’de alanında üniversite düzeyinde dört yıllık eğitim veren ilk kurum. Basın Yayın Yüksek Okulu 1992’de İletişim Fakültesi’ne dönüştürüldü.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında ilan edilen Kanun Hükmünde Kararnameler ile Ankara Üniversitesi’nden 112 akademisyen ihraç edildi. Bunlardan 21’i İletişim Fakültesi’nde kadroluydu. İLEF Yönetim Kurulu açıklamasına göre kadrosu başka üniversitelerde olan akademisyenlerle bu sayı 25’e yükseliyor. Şu anda fakültede 85 öğretim elemanı görevli.

İLEF’ten ihraç edilenler arasında araştırma görevlileri de vardı; Bahar Şimşek, İlkay Kara, Aylin Aydoğan, Banu Durdağ, Barış Engin Aksoy, Can Irmak Özdemir, Hakan Yüksel, Özdemir Taştan, Merve Diltemiz, Pınar Yıldız.

İhraç edilen akademisyenlerin öne çıkan kitaplarını Bianet derledi:

Prof. Dr. Funda Başaran

İşçi Filmleri, Öteki Sinemalar / Hazırlayan / Yordam Kitap / 2015

İletişim ve Emperyalizm: Türkiye’de Telekomünikasyonun Ekonomi Politiği / Ütopya Yayınevi / 2014

İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Gelişme “Yayılmanın Ekonomi Politiği” / Ütopya Yayınevi / 2010

İletişim Ağlarının Ekonomisi / Haluk Geray ile birlikte / Ütopya Yayınevi / 2016

Marx Geri Döndü Medya, Meta ve Sermaye Birikimi / Türkçe Yayının Derleyeni / Nota Bene Yayınları / 2014

Prof. Dr. Funda Şenol Cantek

Kenarın Kitabı / Derleyen / İletişim / 2014

Cumhuriyet’in Ütopyası: Ankara / Ankara Üniversitesi Yayınevi / 2014

“Yaban”lar ve Yerliler Başkent Olma Sürecinde Ankara / İletişim / 2003

Sanki Viran Ankara / İletişim / Derleyen / 2006

Prof. Dr. Mine Gencel Bek

Medya, Çocukluk ve Gençlik / Derleyen / Ankara Üniversitesi Yayınevi / 2014

Eleştirel Medya Okuryazarlığı / Mutlu Binark ile / Kalkedon Yayınları / 2010

Avrupa Birliği ve Türkiye’de İletişim Politikaları / Ümit Yayıncılık / 2003

Medya ve Toplum / Yayına hazırlayan: Sevda Alankuş, IPS İletişim Vakfı Yayınları / 2003 Yazarlar: Halil Nalçaoğlu, Ayşe İnal, Beybin D. Kejanlıoğlu, Sevda Alankuş, Mine Gencel Bek, Nilgün Gürkan

Prof. Dr. Nur Betül Çelik

Popülist Akıl Üzerine / Ernesto Laclau / Çevirmen / Epos Yayınları / 2013

İdeolojinin Soykütüğü : Marx ve İdeoloji / Bilim ve Sanat Yayınları / 2005

Televizyon Kadın ve Şiddet / Derleyen / Kiv / 2000

Prof. Dr. Ülkü Doğanay

Demokratik Usuller Üzerine Yeniden Düşünmek / İmge Kitabevi / 2003

“Irkçı Değilim Ama…Yazılı Basında Irkçı – Ayrımcı Söylemler” / Eser Köker – Ülkü Doğanay / İnsan Hakları Ortak Platformu Yayınları / 2010

Kişilerarası İletişim / Çeviri / Peter Hartly: Çevirenler: Ülkü Doğanay, Burcu Şimşek, Halise Karaaslan Şanlı, İnan Özdemir Taştan, Melike Aktaş Yamanoğlu, Pınar Özdemir

Doç. Dr. Besime Pınar Özdemir

Türkiye’de Halkla İlişkiler Tarihi / Melike Aktaş Yamanoğlu; G. Senem Gençtürk Hızal; B. Pınar Özdemir / de ki Basım Yayım / 2008

Halkla İlişkilerin Kazancı Geçmiş Eğilimler / Editör: Melike Aktaş Yamanoğlu; B. Pınar Özdemir / de ki Basım Yayım / 2013

Halkla İlişkiler Üzerine Disiplinlerarası Bir Alanın Yönelimleri / Derleyen: Fatih Keskin, B. Pınar Özdemir / Dipnot Yayınları / 2009

Doç. Dr. Gülseren Adaklı

Türkiye’de Medya Endüstrisi / Ütopya Yayınevi / 2006

Medya Politikaları / Derleyen / Yazar / İmge Kitapevi / 2001

Doç. Dr. Sevilay Çelenk

Televizyon Temsil Kültür 90’lı Yıllarda Sosyokültürel iklim ve Televizyon İçerikleri / Ütopya Yayınevi / 2005

İletişim Çalışmalarında Kırılmalar ve Uzlaşmalar / Derleyen / de ki Yayınevi / 2008 /

Başka Bir İletişim Mümkün/ 03-05 Kasım 2006 İstanbul Uluslararası Bağımsız Medya Forumu Bildirileri / IPS İletişim Vakfı Yayınları / Türkçe ve İngilizce versiyonu editörü

Medya Politikaları / Derleyen / Yazar / İmge Kitapevi / 2001

Doç. Dr. Tezcan Durna

Medyadan Söylemler / Derleyen / Libra Kitapçılık ve Yayıncılık / 2010

Kemalist Modernleşme ve Seçkincilik / Dipnot Yayınları / 2009

Yrd. Doç. Dr. Jale Özata Dirlikyapan

Kabuğunu Kıran Hikaye / Metis / 2013

George Simmel-Sosyolog, Sanatçı, Düşünür / Derleyen / Doğu Batı Yayınları / 2011