Ana sayfa Dünya İngiltere’den Kaşıkçı açıklaması: Küresel bir yaptırımı araştırıyoruz

İngiltere’den Kaşıkçı açıklaması: Küresel bir yaptırımı araştırıyoruz

İngiltere, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Küresel bir yaptırım rejimi olanağını araştırıyoruz" açıklamasında bulundu.

PAYLAŞ
Ï Õðïõñãüò Åîùôåñéêþí ê. ÉùÜííçò Êáóïõëßäçò õðïäÝ÷åôáé ôïí Õðïõñãü Åîùôåñéêþí ôïõ ÇíùìÝíïõ Âáóéëåßïõ ê. Philip Hammond , Ëåõêùóßá 19 Íïåìâñßïõ 2015.ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, konsoloslukta öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yaptığı açıklamada, “AB üyesi ortaklarımız ile böyle vahşi insan hakları ihlallerine yönelik küresel bir yaptırım rejimi olanağını araştırıyoruz” dedi.