Ana sayfa Sürmanşet Kürt halkının yüzde 57,4’ü başkanlığa ‘hayır’ diyor

Kürt halkının yüzde 57,4’ü başkanlığa ‘hayır’ diyor

PAYLAŞ

Diyarbakır merkezli Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER), bölge halkının başkanlığı öngören anayasa değişikliğinin oylanacağı referandumdaki tercihlerine dair yaptığı araştırma sonucunu yayınladı. Araştırma sonucuna göre Kürt halkının yüzde 57,4’ü başkanlığa “hayır” diyor.

7-12 Şubat 2017 tarihleri arasında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, 16 il merkezinde, 1112 kişi ile yüz yüze hanede görüşmeye dayalı, tesadüfi anket tekniği ile gerçekleşen çalışma sonuçları, Kürt halkının olası bir genel seçimde tercihlerinin nasıl olacağı konusuna da ışık tutuyor.

BOYKOT EĞİLİMİ ÇOK DÜŞÜK

“Bu pazar Referandum olsa oyunuz ne olur?” sorusuna ankete katılanların yüzde 57,4’ü “hayır”, yüzde 25,1’i “evet” yanıtını verdi. Karar vermediğini söyleyenlerin oranı ise tartışmaların aksine 7,6 da kaldı. Halkın 4,4’ü referandumda sandığa gitmeyeceğini açıklarken; yüzde 5,5’i soruya yanıt vermedi. SAMER’e göre çıkan sonuçlar değerlendirildiğinde, kamuoyunda tartışılanın aksine sandığa gitmeyeceğini beyan eden seçmen sayısının sadece yüzde 5,5.

Evrensel’de yer alan habere göre araştırmada, sandığa gitmeyenlerin oy verdikleri partilere göre dağılımı konusunda da bilgi verildi. Yapılan karşılaştırmada 1 Kasım’da CHP’ye oy verenlerin yüzde 8,6’sı , MHP’ ye oy verenlerin yüzde 8’i , HDP’ye oy verenlerin yüzde 3,5’i sandığa gitmeyeceğini beyan etti.

YÜZDE 42.2: DEĞİŞİKLİĞİN İÇERİĞİNİ BİLMİYORUZ

SAMER araştırması, bölge halkının anayasa değişikliğinin içeriğine dair ne kadar bilgi sahibi olduğu konusunda da veriler sunuyor. Buna göre halkın yüzde 42.2’si hiçbir bilgisi olmadığını söylerken yüzde 13,7’si bilgi sahibi olduğunu söyledi. “İçeriğini biraz biliyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 22.4, “yorum yapacak kadar biliyorum diyenlerin oranı ise yüzde 21.8.

BAŞKANLIK TÜRKİYE’NİN SORUNLARINI ÇÖZMEZ

“Anayasa değişikliği Türkiye’nin sorunlarını çözer mi?” Araştırmanın bu sorusuna yüzde katılımcıların 61,2’si “çözmez”, yüzde 21.9’u ise “çözüm olur” yanıtını verdi. Yine katılımcıların yüzde 52,3’ü “parlamenter sistemin değişmesi gerektiği” fikrine katılmazken, toplam yüzde 61,3’ü “partili cumhurbaşkanlığı sistemine” ihtiyaç olmadığını beyan etti.

MHP SEÇMENİ DE HAYIR BLOKUNA YAKIN

SAMER’e göre çalışma sonuçlarında dikkat çeken bir diğer husus da, ilgili sorulara CHP ve HDP’ye oy veren katılımcılar dışında, MHP’ye oy veren seçmenlerin de “Hayır” diyen bloka yakın cevaplar vermiş olması. Örneğin AKP seçmenlerinin yüzde 39,7’si “OHAL koşullarında yapılacak referandumu doğru bulmadığını” beyan ederken; CHP seçmenlerinin yüzde 81,4’ü, HDP seçmenlerinin yüzde 90,4’ü ve MHP seçmenlerinin yüzde 64’ü OHAL koşullarında yapılacak referandumu doğru bulmadığını belirtti. Referandumda hayır oyu vereceğini söyleyen katılımcıların oy verdikleri partilere göre dağılımı ise şöyle: HDP’ye oy vereceğini söyleyenlerin 89,7’si, CHP’ye oy verdiğini söyleyenlerin yüzde 75,7’si, MHP oy verdiğini söyleyenlerin yüzde 68’i “Hayır” yanıtını vermişlerdir.

TEK KİŞİNİN İKTİDARINA KARŞIYIZ!

Referandumda “hayır” tercihinde bulunacakların yüzde 40,1 gibi ezici çoğunluğunun temel gerekçesi; “Tek kişinin iktidarına karşı olma!” Referandum sonucunda etkili olacak olan, kararsız olduğunu, sandığa gitmeyeceklerini beyan edenlerin gerekçelerinin ilk sırasında ise yüzde 43,5 ile şu gerekçe yer aldı: “Model hakkında bilgisi olmadığı için!”

HDP VE AKP’DE KISMİ DÜŞÜŞLER VAR

SAMER araştırmasının bir diğer önemli sonucu, “bu Pazar seçim olsa tercihiniz ne olur?” sorusuna verilen yanıtlarla ilgili. Bu soruya araştırmaya katılanların yüzde 41.7’si HDP, yüzde 24.9’u AKP, yüzde 7.9’u CHP, yüzde 1.9’u ise MHP olarak cevap verdi. Ayrıca İlk defa oy kullanacakların da yer aldığı 18-24 yaş grubunun oy vereceği parti sıralamasında ilk sırayı yüzde 41,5 ile HDP’nin yer aldığı araştırmanın çarpıcı sonuçları arasında.