Ana sayfa Sürmanşet Mülteciler Baltık ülkelerini terk ediyor

Mülteciler Baltık ülkelerini terk ediyor

PAYLAŞ

Letonya, Litvanya ve Estonya gibi Baltık ülkeleri, Avrupa Komisyonu’nun İtalya ve Yunanistan’a ulaşan mültecilerin iki yıl içerisinde AB ülkeleri arasında paylaşımına ilişkin kararına tepki gösteriyor. Söz konusu ülkeler, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan gelen mültecileri kabul etmek istememelerine, ülkelerinde Sovyetler Birliği döneminden kalan çok sayıda göçmen olmasını gerekçe gösteriyor.

AB Komisyonu’nun, mültecilerin AB’ye üye ülkeler arasında dağıtılmasına ilişkin kararı kapsamında Baltık ülkelerine gelen mülteciler bu ülkelerde uzun süre kalmayı düşünmüyor. Baltık ülkeleri söz konusu karar kapsamında yılda birkaç yüz mülteci kabul ediyor.

Litvanya’daki ‘Rukla’ Mülteci Kabul Merkezi’nin Başkanı Robertas Mikulenas’un BBC’ye yaptığı açıklamaya göre, ülkeye gelen 349 mültecinin 248’i mülteci statüsünü aldıktan sonra ülkeden ayrıldı. Litvanya’da mülteciler için ayda 102 ila 204 Euro arasında yardım yapılıyor.

Letonya ise AB Komisyonu’nun kararı uyarınca 317 mülteci kabul etti. Ancak kabul edilen mültecilerin çoğunluğunun nerede olduğu dahi bilinmiyor. Mültecilerin ülkeyi terk edip etmedikleri ise çoğunlukla, kısıtlı da olsa kendilerine sağlanan sosyal haklardan yararlanmak için yetkili mercilere başvurmadıklarına anlaşılıyor.

Baltık ülkeleri, sığınmacı kabulüne yönelik olumsuz tutumlarını zaman zaman spekülatif söylemlerle de dile getirdi. Letonya Avrupa Parlamentosu Üyesi Artis Pabriks yaptığı bir açıklamada, kendilerinin izni olmadan ülkelerinde bulunan mültecileri hatırlatarak, “Letonya, Estonya ve Litvanya gibi Baltık Ülkeleri gibi ülkeler yalnızca göreceli olarak fakir değil, aynı zamanda II. Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyetler Birliği’nden yüksek düzeyde göç yaşadı ve bu da Sovyet işgali boyunca devam etti. Bu küçük ülkelerdeki herhangi bir ek göç yükü nüfusu yalnızca ekonomik değil aynı zamanda kültürel ve dilbilimsel olarak da etkileyecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Baltık ülkelerinde bulunan mülteciler için durum birkaç yıl öncesine oranla daha da kötüye gitti. Bunun yanı sıra başta Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olmak üzere çoğu Avrupa ülkesi kategorik olarak göçmenleri kabul etmeyi reddediyor. Öyle ki; Alman makamları bile göçmenlere yönelik politikalarda daha sıkı tedbirler aldı. Bunun en büyük nedeni ise söz konusu ülkelerde bulunan seçmenlerin, mülteci kabulunü hoş karşılamamaları ve bunun hükûmetler üzerinde bir baskı oluşturması.

Üye ülkeler 160 bin mülteciden sadece yüzde 8’ini kabul etti

Avrupa Birliği, İtalya ve Yunanistan’da mahsur kalan mültecilerin birlik üyesi ülkelere yerleştirilmesini öngören planı 2015’te onayladı. Ancak son rakamlar, üye ülkelerin 160 bin mülteciden sadece yüzde sekizini kabul ettiğini gösteriyor.

AB Komisyonu mülteci kabul etmeyen ülkelere dava sürecini başlatmıştı

Avrupa Birliği geçtiğimiz ay, göçmen kabul etmeyen üye ülkeler Polonya, Macaristan ve Çek Cuhuriyeti’ne karşı dava sürecini başlatmıştı. Bu üç ülkenin mültecileri reddi konusunun Avrupa Adalet Divanı’na taşınabileceği ve sonunda ağır para cezalarıyla karşılaşabilecekleri belirtilmişti.