Ana sayfa Öne Çıkanlar Oyunuzun geçersiz sayılmaması için bunlara dikkat edin!

Oyunuzun geçersiz sayılmaması için bunlara dikkat edin!

PAYLAŞ

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy zarfına broşür, el ilanı gibi fazladan kağıt konulan oy pusulaları ile üzerine yazı yazılan, kalemle işaretlenen oy pusulaları geçersiz sayılacak.

Vatandaşların 16 Nisan’da verecekleri oyların geçerli olması için bazı konulara dikkat etmesi gerekiyor.

İşte oyların geçersiz sayılmaması için dikkat edilecek hususlar:

-Buna göre, sandık kurulunca verilen ve o seçim için düzenlenmiş biçim ve renkte olmayan, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulaları kabul edilmeyecek.

-Hiçbir yerine “TERCİH” mührü basılmamış ya da hem “EVET” hem de “HAYIR” bölümüne veya birden fazla alana taşacak şekilde “TERCİH” mührü basılan oy pusulaları da geçersiz olacak.

-Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış, üzerine “TERCİH” mührü dışında veya “TERCİH” mührü yerine herhangi bir özel işaret, isim, imza kaşesi, mühür ya da parmak izi basılmış oy pusulaları geçerli sayılmayacak.

-Üzerinde yer alan bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş, üzerinde yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler veya sayılar yazılmış, şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları da geçersiz sayılacak.

-Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması, herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması durumlarında oy pusulası geçerli sayılacak.

-Birleşik oy pusulasının katlanarak zarfa konulması sebebiyle “TERCİH” mührü ile oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi, birleşik oy pusulasında “EVET” ve “HAYIR” şeklinde ayrılan alanlara taşmamak kaydıyla, aynı yere birden çok “TERCİH” mührü basılması durumlarında da oylar geçerli olacak.

-Birleşik oy pusulasında baskıda silinme veya yanlışlık yapılmış olması halinde, “TERCİH” mührünün vurulduğu bölüm kesin olarak anlaşılan oy pusulaları da hesaba katılacak.Zarfın içinden el ilanı, broşür ya da özel bir işaret, yazı veya şekil taşıyan kağıt veya işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkmış olması halinde, bu zarftan çıkan oy pusulası geçersiz olacak.

-Buna göre, oy verme günü sandık başına gelen seçmenler, sandık kurulu önüne kurul başkanı tarafından sırayla birer birer alınacak. Gebeler, hastalar ve engelliler sıra bekletilmeden oylarını verecek. Yaşlıların, onlara yardım eden seçmenlerin ve görevlendirilen güvenlik güçlerinin de bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilebilecek.

-Sandık başına gelen seçmen T.C. kimlik numarasını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini göstererek oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli olmayacak. Üzerinde T.C. kimlik numarası olmayan resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi gerekecek.

-Seçmenler, cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine giremeyecek. Bu şekilde oy verme yerine girmenin cezasının bulunduğu sandık kurulu görevlilerince seçmene bildirilecek.Seçmene hata veya başka bir neden ileri sürülmesi halinde dahi yeni bir oy pusulası verilmeyecek. Seçmenler oy kullandıktan sonra seçmen listesinde isminin karşısındaki alanı imzalayacak.

-Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık alanında bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla oylarını kullanabilecek. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemeyecek.Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremeyecek, oy kullanma sırasında yardım edemeyecek.

-Sandık kurulu başkan veya üyeleri, okuma – yazma bilmeyen seçmenlere oy verme sırasında yardım etmek amacıyla oy verme yerine giremeyecek, oy kullanma sırasında yardım edemeyecek. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olmaları halinde dahi oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak. Sayım ve döküm açık olarak yapılacak. Oy verme yerinde bulunanlar sayım ve dökümü izleyebilecek.

-Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, üzerinde Yüksek Seçim Kurulu amblemi, ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, bunların dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya işaret bulunan, tamamı yırtılmış zarflar geçersiz sayılacak. Ancak zarfın üzerinde, herhangi bir şekilde leke veya çizik olsa bile, bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığının kesin olarak anlaşılamaması halinde bu zarflar geçerli kabul edilecek.