Ana sayfa Gündem TTB’den Sağlık Bakanlığına: Alkış yetmez, salgınla mücadele eden sağlıkçıları koruyun

TTB’den Sağlık Bakanlığına: Alkış yetmez, salgınla mücadele eden sağlıkçıları koruyun

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı’na yazı göndererek, koruyucu ekipman başta olmak üzere taleplerini iletti.

PAYLAŞ

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı’ndan yeni tip koronavirüs salgını (COVID-19) ile ilgili risk grupları arasında ilk sıralarda gelen sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman eksikliğinin hızla ve daha fazla gecikmeden giderilmesini istedi.

TTB Merkez Konseyi’nden Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazıda, COVID-19 ile mücadelede kritik bir aşamada bulunulduğuna dikkat çekildi. Yazıda, her tür zorluğa ve ekipman eksikliğine rağmen, salgına karşı büyük bir fedakârlıkla mücadele eden sağlık çalışanlarının sağlığının korunmasının öncelikler arasında yer aldığı ifade edildi.

‘ALKIŞLAR GÜÇ VERİYOR AMA…’

Kişisel koruyucu malzeme listesini hatırlatarak, “Akşam alkışları hekimler ve sağlık çalışanlarının morallerini yükseltiyor, güç veriyor. Ancak bu zorlu mücadelede özellikle Sağlık Bakanlığı ve Hükümet’ten olmak üzere alkış dışında beklentilerimiz olduğunu da ifade etmek istiyoruz” diyen TTB, Dünya Sağlık Örgütü’nün “Sağlık çalışanlarının korunmasının yöneticilerin sorumluluğunda olduğu” yönündeki değerlendirmesini hatırlattı.

Bakanlığa gönderilen yazıda, şu taleplere yer verildi:

-Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilim Kurulu Rehberi’nde de belirtildiği gibi COVID-19 bulaşımını engellemek amacıyla kullanılan uygun koruyucu ekipman, kamu ve özel tüm birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında sürekli ve eksiksiz olarak temin edilmelidir.

-Pandemi sırasında ve sonrasında COVID-19 bulaşı ile ilgili sağlık çalışanlarına özel bir sürveyans ve bildirim sistemi kurulmalıdır.

-Salgınla mücadele kapsamında sağlık hizmetleri konu ile ilgili etik ilkelere uygun olarak düzenlenmelidir. Bu kapsamda sağlık çalışanlarının yeterli ekipman sağlanmadan çalışmaya zorlanmayacağı tüm önlemler alınmalıdır.

-COVID-19 bulaşılmasından kuşkulanılan tüm sağlık çalışanlarına ivedilikle uygun tanı testi uygulanmalı ve bu çalışanlar yakından izlenmeye başlanmalıdır.

-Özellikle triyaj, COVID-19 poliklinikleri, servisleri ve yoğun bakımlarında çalışanlar başta olmak üzere olası teması olan sağlık çalışanlarının mesai dışında evlerine gitmeden kalabilecekleri ve dinlenebilecekleri yerlerin planlaması yapılmalıdır.

-COVID-19 tanısı alan sağlık çalışanlarının izlem, tedavi ve çalışma düzenleri ile ilgili algoritmalar hazırlanmalıdır. Hastalık tanısı alan sağlık çalışanlarının çalıştırılmaması ve bir an önce uygun yöntemlerle tedavi edilebilmeleri için gerekli planlamalar yapılmalıdır.

-Sağlık çalışanlarına yönelik olarak her kurumda ve her ilde psikososyal destek birimleri oluşturulmalıdır.

-Salgına yanıt kapasitesinin arttırılabilmesi için öncelikle güvenlik soruşturması uygulamasına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen göreve başlatılmayan genç hekimler ile haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan, beraat eden, haklarında dava açılmayıp kamudan ihraç edilen sağlık çalışanları göreve başlatılmalıdır.