Ana sayfa Gündem TÜİK 7 yıl aradan sonra çocuk işçiliği anketi yaptı

TÜİK 7 yıl aradan sonra çocuk işçiliği anketi yaptı

Çocukların yarısına yakını kötü koşullarda ve ağır işlerde çalıştırılıyor, eğitime devam edemiyor.

PAYLAŞ

Türkiye İstatistik Kurumu yedi yıl aradan sonra çocuk işçiliği anketi yaptı. Bir önceki ankete göre yaş aralığını değiştiren anket sonuçları çocuk işçiliğinin 5 yaşa kadar düştüğünü gösteriyor.

Öte yandan çocuk işçilerin önemli bir kısmını oluşturan mevsimsel tarım işçiliğinin olmadığı 2019 Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait. TÜİK’in çocuk istismarı olan çalışmaya istihdam ve işgücü tanımlaması yapması ise dikkat çekiyor.

5-17 yaş arası 16 milyon 457 bin çocuğun bulunduğu tahmin edilen, “Çocuk İşgücü Araştırması” adlı araştırma da, “Bir ekonomik faaliyette çalışan 5-17 yaş grubundaki çocuk sayısı 720 bin kişi olup çalışan çocuklar arasında 5 yaşında çocuk gözlenmedi. 5-17 yaş grubunda çalışan çocukların aynı yaş grubundaki çocuklar içinde payını gösteren istihdam oranı ise %4,4 oldu” denildi.

Çalışan çocukların %79,7’sini 15-17 yaş grubundakiler oluştururken, %15,9’unu 12-14 yaş grubundakiler, %4,4’ünü ise     5-11 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu.

Çocukların yarısına yakını yüzde 45,5 ile hizmet sektöründe çalışırken, yüzde 30,8’i tarım, yüzde 23,1’i ise sanayi sektöründe çalışıyor.  Çalışan çocukların %34,3’ü eğitime devam edemedi.

YOKSULLUK ÇALIŞMAYA ZORLUYOR

Çalışan çocukların çalışma nedenlerinde ilk sırayı %35,9 ile “hanehalkının ekonomik faaliyetine yardımcı olmak”, alırken bunu, %34,4 ile “iş öğrenmek, meslek sahibi olmak” %23,2 ile “hanehalkı gelirine katkıda bulunmak” izledi. Çocukların %6,4’ü ise “kendi ihtiyaçlarını karşılamak” amacıyla çalıştı.

YARISINA YAKINI KÖTÜ KOŞULLARDA ÇALIŞTIRILIYOR

Çocukların kötü fiziki koşullarda çalıştırılması da neredeyse kural haline gelmiş. çalışan çocukların %12,9’unun aşırı sıcak/soğuk ya da aşırı nemli/nemsiz bir ortamda çalıştığı, %10,8’inin kimyasal madde, toz duman veya zararlı gazlara maruz kaldığı görüldü. Çalışan çocukların %10,1’i zor duruş şekli veya harekete maruz kaldı veya ağır yük taşıdı, %10,0’ı ise gürültü veya şiddetli sarsıntıya maruz kaldı. Çalışan çocukların %6,4’ünün çalıştığı ortamda kaza riski ile karşı karşıya kaldığı, %4,6’sının ise çalıştığı işyerinde göz yorgunluğu veya görsel odaklanma konusunda risk altında olduğu belirlendi.

Öte yandan çalışan çocukların %1,3’ü çalıştığı yerde bir yaralanma veya sakatlanmaya maruz kalırken, %4,4’ü çalıştığı yerde yaralanma veya sakatlanma durumuna tanık oldu. İşyerinin çalışma koşullarından kaynaklı herhangi bir rahatsızlık geçirenlerin oranı %0,6 iken, bu duruma tanık olanların oranı %2,2 oldu. Çalışan çocukların %0,1’i çalıştığı yerde fiziksel, sözlü şiddet veya kötü muameleye maruz kalırken, bu duruma tanık olanların oranı ise %1,5 oldu.