Ana sayfa Ekonomi Türkiye, ‘ekonomiye güven’de 8 yıl geri gitti

Türkiye, ‘ekonomiye güven’de 8 yıl geri gitti

PAYLAŞ

Ekonomik güven endeksi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3.9 oranında azalarak 89.2 değerinden 85.7 değerine düştü. Böylece ekonomik güven endeksi, Nisan 2009’dan (83.9) bu yana en düşük seviyeye indi.

Ekonomik güven endeksindeki düşüş, hizmet sektörü, reel kesim (imalat sanayi), inşaat sektörü ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Ocak ayında hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6.2 düşüşle 87.5 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 3 düşüşle 100.5 değerine, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1.7 düşüşle 74.8 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0.2 düşüşle 95.9 değerine geriledi. Tüketici güven endeksi ise aynı dönemde yüzde 5.6 artışla 66.9 değerine yükseldi.

2008’den beri kötümser

Endeksin 100’den büyük olması güvende iyimser, 100’den küçük olması kötümser durumu gösteriyor. Buna göre imalat sanayii dışındaki sektörler ve tüketici güveninde kötümser durum sürüyor. Endeks en son 2008’in şubat ayında iyimser görünümdeydi. Güncellenen verilere göre Aralık 2016’da da tüketici güveni azalmış görünüyor.

TÜİK, ANALİZİNİ GÜNCELLEDİ

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor. Ekonomik güven endeksinde tüketicinin yüzde 20, reel kesimin yüzde 40, hizmet sektörünün yüzde 30, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinin ise yüzde 5’er ağırlığı bulunuyor. Endeks 2015 yılının ocak ayından itibaren, 2012 yılının ocak ayından başlayan bir seri olarak yayımlanıyor. Endeksin veri kaynaklarından olan tüketici güven alt endeksleri çok değişkenli modele dayalı yaklaşımla 2004-2011 dönemi için geriye çekildi. Buna bağlı olarak ekonomik güven endeksinde kullanılan analiz dönemi uzatıldı, 2007-2011 dönemine ilişkin ekonomik güven endeks serisi ilk defa hesaplandı, 2012-2016 dönemi endeks serisinde ise güncelleme yapıldı.