Ana sayfa Logo Üstü - Sol Üniversiteye girişte yeni sistem

Üniversiteye girişte yeni sistem

PAYLAŞ

Şu an varolan 18 puan türü yeterlilikleri sağlamak açısından önemli işlev görse de süreyi zorlaştırmaktadır. Bazı puan türleri arasında akademik farklılık az olarak ortaya çıkmaktadır. 18 puan türünde azaltmaya gidiyoruz fakat her bir puan türünde Türkçe ve Matematik katkısı olacaktır. Bu vurgu diğer müfredatın sorulmayacağı anlamına gelmemelidir. Milli eğitim müfredatı esas alınacaktır.

2018-2019’da sınavın yeni adı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’dır.

Türkçe ve Matematik bu sınavın merkezinde olacak.

Sınavlar Haziran ayında bir hafta sonunda 2 oturumda yapılacak, soru sayısı 80 olacaktır.

Eğitim ve öğretimdeki her biri değişiklik anne babaların canlarına yani çocuklarına dokunmak demektir. Bu durumun farkındayız. Öğrencilerimiz çalışma yöntemlerini değiştirmesinler sıkı sıkıya derslerine sarılsınlar. Dünyadaki iyi uygulamaları dikkate alarak daha yalın daha sade ve daha sistemli hale getirmeyi hedefliyoruz.

İki oturuma katılacaklar. İlk oturumda temel yeterlilik testine katılacaklar. Bu testte adayların muhakeme, akıl yürütme, mantıklı düşünme odaklı sözel ve sayısal becerileri yani Türkçeyi doğru kullanma, okuma, anlama, kavrama ve dil hakimiyetiyle temel matematiksel ilişkilerden yararlanmasının ölçülmesi amaçlanmaktadır. İkinci oturumda ise lise müfredatına dahil bilgisi esas alınacaktır. İki oturumlu bir sınavla gerçekleşecek

Bütün adayların birinci oturuma girmesi zorunludur.

Birinci oturumda 40 Türkçe 40 Matematik’ten oluşan temel yeterlilk testi Cumartesi günü yapılacak. Bu sene lisans ve önlisans programlarında değişikliğe gidilmeyecek. Temel yeterlilik testi puanı 180 ve üstü olanlar lisans programlarını tercih etmeye yeterli olacak. 150 puanın altındakiler yerleştirilmeyecektir. 200 ve üzeri puanlar,adaylar istedikleri taktirde bir sonraki yıl geçerli olacaktır.

Oturumların süresi geçmiş yılların deneyimleri ve adayların stres yaşamaması değerlendirilerek belirlenecektir.

Yerleştirmede temel yeterlilik puanı esas alınacaktır.

Sosyal testi yüzde 50 Fen Bilimleri testi yüze 50 olacaktır.

Türkçe ve temel Matematik’in merkezde olduğu bir değerlendirme esas olacaktır.

Belli programlar için getirilen başarı sıralaması şartına aynen devam edilecektir. Özel yetenekle öğrenci alan programlarda geçen sene olduğu gibi baraj puanı aynı tutulmuştur.

Sınav puan türleri 18’den 5’e indirilmiştir. Sınavlar tek hafta sonunda 6 oturumdan 3 oturuma indirilmiştir.