Ana sayfa Gündem Yargıçlar Sendikası Başkanı: HSK ve Yargıtay, yargının Cumhurbaşkanlığı’na bağlı görünmesinden rahatsızlık duymuyor

Yargıçlar Sendikası Başkanı: HSK ve Yargıtay, yargının Cumhurbaşkanlığı’na bağlı görünmesinden rahatsızlık duymuyor

Yargıçlar Sendikası başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan, 42 baronun, 20 Yargıtay üyesinin katılmayacağını açıkladığı adli yıl açılış töreni daveti hakkında yazdı.

PAYLAŞ

HSK tarafından yayınlanan Türk Yargı Etiği Bildirgesinde, yargını yürütmeden bağımsızlığına dair bir kural olmadığına dikkati çeken Pehlivan, “Buradan HSK’nın yürütmeye bağımlı bir yargıdan rahatsızlık duymadığı sonucuna varılabilir. Tıpkı HSK gibi yargının Cumhurbaşkanlığına bağlı görünmesinden rahatsızlık duymayan Yargıtay Başkanlığı da aynı şekilde düşünmüş olacak ki 2019-2020 dönemi Adli Yıl Açılış Töreninin Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacağına dair ilgili kuruluşlar ve Barolara bildirilerek davet göndermiş” ifadelerini kullandı.

Konu hakkında BirGün’e yazan Ayşe Sarısu Pehlivan’ın yazısının bir kısmı şu şekilde:

“Bir süredir Adli Yıl açılış törenleri ile hakim-savcı adaylarının kura törenleri de aynı merkezde yapılmaktadır. Geçmişte Adalet Bakanlığı ve Yargıtay gibi kuruluşların toplantı salonlarında yapılırken, artık böyle bir tercihin öne sürülmesi ve adeta zorunlu hale getirilmesi başlı başına bir sorun niteliğindedir. Yapılan Anayasa değişikliği ile, siyasi parti başkanı olabilen Cumhurbaşkanı huzurunda bu tür törenlerin gerçekleştirilmesi, öncelikle ve kesin olarak yargı bağımsızlığı ilkesine aykırıdır.

İktidar partisi başkanı ve yürütmenin başı konumunda olması dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı’na ait bir mekanda ve onun katılımı ile toplantının yapılması, geçtiğimiz yıl gazetelere yansıyan fotoğraflarda görüldüğü üzere yargıç ve cumhuriyet savcılarının minübüslerle aramalardan, taramalardan geçirilerek saraya taşınmaları, konuşmaların el patlatılırcasına alkışlanması, aynı kareye girmek için çaba sarf edilmesi, orada bulunan hakim ve savcılar yönünden ciddi bir tarafsızlık kuşkusu doğuracak nitelikte olduğu gibi, yürütme ile yargının birlikteliği gibi bir görüntüye neden olacağından ayrıca sakıncalıdır.

Bu yüzden, bu hususları vurgulayarak törene katılmayacaklarını bildiren Baroların çekincelerine katılarak, bu konudaki görüş ve yaklaşımlarını ve bugün basın haberlerinde okuduğumuz habere konu olan Yargıtay üyesi 20 kadar meslektaşımızın da adli yıl açılış törenlerine katılmama yönündeki kararları değerlidir.Zira ilk başta yüksek yargı üyelerininin etik kurallara uyması gerekliliğini hatırlayan ve hatırlatan bir tutumdur. Yargıtay üyesi meslektaşlarımızın adli yıl açılış törenlerine yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını zedeleyecek görüntü vermemek adına verdikleri davete katılmama kararını kutlamak ve desteklemek ,hukuku ve hukuk devleti olmak isteyenlerin yapması gereklerindendir”